[Rozmiar: 52227 bajtów]
Kino "Pokój" w Lubawie
ul. Kupnera 27
14-260 Lubawa
Tel. (89) 645 28 11
(Kasa biletowa jest czynna od godz. 15:00 do zakończenia ostatniego seansu w danym dniu)

Teraz gramy:
1 (315392 B)
Zwiastun
1 (282624 B)
Zwiastun
Terminarz: marzec
[Rozmiar: 2334720 bajtów]
Wspó³pracujemy z:
[Rozmiar: 21588 bajtów]  [Rozmiar: 9523 bajtów]