[Rozmiar: 52227 bajtów]
Kino "Pokój" w Lubawie
ul. Kupnera 27
14-260 Lubawa
Tel. (89) 645 28 11
(Kasa biletowa jest czynna od godz. 15:00 do zakończenia ostatniego seansu w danym dniu)

Teraz gramy:
1 (278528 B)
Zwiastun
1 (761856) B)
Zwiastun
Terminarz: luty
[Rozmiar: 2334720 bajtów]
Wspó³pracujemy z:
[Rozmiar: 21588 bajtów]  [Rozmiar: 9523 bajtów]